Lancering nieuwe leergang over resultaatfinanciering

Deel:
Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken vraagt steeds meer om een resultaatgerichte aanpak. Dit staat haaks op de momenteel gebruikelijke aanpak van controle op doelmatigheid van uitgaven of alleen een evaluatie achteraf. Hiertoe hebben Social Finance NL en het Impact Centre Erasmus (ICE) van de Erasmus Universiteit in Rotterdam een leergang ontwikkeld: de ‘Outcomes Academy’.

Deze leergang biedt handvaten om te sturen op maatschappelijke resultaten en impact. Het programma richt zich op beleidsbepalers en financiers zoals verzekeraars, impact investeerders en filantropen. Er wordt gewerkt met (internationale) casuïstiek, uitgelegd door experts van onder meer Oxford University. Het is voor het eerst dat er in Nederland een leergang wordt opgezet over de inzet van resultaatfinanciering bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Impact staat centraal

Zowel het Impact Centre Erasmus als Social Finance NL streven naar een omslag in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, waarbij de impact centraal staat. Ruben Koekoek, directeur en medeoprichter van Social Finance NL: “Jaarlijks besteden overheden, zowel nationaal als lokaal, miljarden euro’s om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Lang niet in alle gevallen is het bekend hoe effectief de besteding van deze middelen is. Of in hoeverre de vooraf gestelde doelen bereikt worden, áls deze al meetbaar worden gemaakt. Dat kan echt anders, juist in deze tijd waarin we steeds meer data tot onze beschikking hebben.

Karen Maas, hoogleraar Accounting & Sustainability en academisch directeur Impact Centre Erasmus: “Op het gebied van evaluatie gebeurt er veel in de wetenschap en de praktijk. Maar het combineren van wetenschappelijke inzichten met het maken van beleid én aandacht voor financiering is uniek. Impact denken en -sturen, dus vooraf, is precies wat we aanbieden met de Outcomes Academy.”

Draagvlak voor resultaatfinanciering

Een manier om meer te sturen op maatschappelijke resultaten en impact is het inzetten van resultaatfinanciering. Dit heeft als doel om zowel resultaat te leveren voor de beoogde doelgroep, als een efficiëntere besteding van middelen te realiseren. De overheid, verzekeraar of filantroop betaalt voor de geleverde resultaten in plaats van voor verwachte resultaten of de geleverde inspanning. Een bekend voorbeeld hiervan is de Social Impact Bond. De Outcomes Academy biedt kansen voor overheid en investeerders om meer met data analytics en resultaatfinanciering te doen. Koekoek: “Bij Social Finance zijn we ervan overtuigd dat er een verandering nodig is in de manier waarop maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt. Daarvoor is kennis, daadkracht en draagvlak nodig. Deze leergang kan hier een wezenlijke bijdrage aan leveren. Ik kijk er dan ook naar uit om samen met Impact Centre Erasmus en de deelnemers aan de slag te gaan.”

Doelgroep leergang

De Outcomes Academy richt zich op overheidsfunctionarissen van ministeries tot provincies en gemeenten die nader kennis willen maken met het sturen op resultaat in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij wordt verwacht dat zij de daadkracht en ondersteuning van hun organisatie hebben of gaan verkrijgen om een innovatief traject te leiden. Ook voor partijen zoals filantropen en (zorg)verzekeraars, die hun financiële middelen aanwenden om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, is de Outcomes Academy relevant.

Meer informatie vind je op de website van de Outcomes Academy.

Deel artikel via:

Meer nieuws

Artikelen

Finance Tool voor sociaal ondernemers

De juiste financieringsmix vinden. Dat is essentieel om je te ontwikkelen tot een gezonde en succesvolle sociale onderneming. Maar het kan heel lastig zijn. Gelukkig heeft het veld van impactinvesteerders zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld.

Cookies op de website van de Grote Beweging.
De grote beweging gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.