Zelf aan de slag

De Grote Beweging bouwt aan een goed ondersteuningsprogramma voor impactondernemingen en gemeenten, waardoor zij zelf met de nieuwe vormen van financiering kunnen starten. Op deze pagina vind je een toolbox vol werkvormen, handvatten en methoden.

Onderstaande hulpmiddelen worden steeds verder uitgebreid. Zelf een kennis of tools bijdragen? We komen graag in contact!

Handreiking Verandertheorie

Een verandertheorie is van waarde wanneer je richting wil geven aan wat je wil bereiken en hoe je dat gaat doen.

In deze handreiking krijg je handvatten om een verandertheorie op te stellen. Daarnaast vind je een aantal voorbeelden van reeds opgestelde verandertheorieën ter inspiratie.

De bouwstenen van resultaatfinanciering

Wanneer je nieuwe vormen van financiering overweegt, is het belangrijk om een aantal zaken op een rijtje te hebben: welke randvoorwaarden zijn er? Welke partijen zijn betrokken? Hoe bepaal je welke vorm van financiering passend is? Deze bouwstenen vormen een goed uitgangspunt.

Handreiking Betalen voor impact

Een nieuwe financieringsvorm is ‘betalen voor impact’. Maar hoe kun je dit in de praktijk
brengen? Welke juridische mogelijkheden zijn er? Deze handreiking geeft antwoord en inzicht, en vooral een handvat om de volgende stap mee te kunnen zetten.

Casus Leeuwarden Oost

In Leeuwarden Oost is een twintigjarig programma gestart om in vijf wijken de armoede van generatie op generatie te doorbreken. Door de langere looptijd en de integrale benadering wijkt dit programma sterk af van het huidige subsidiesysteem. In dit document worden een aantal inzichten, succesfactoren, leermomenten en kennis gedeeld die zijn opgedaan (en nog opgedaan worden).

Handreiking Betalen voor impact

Een nieuwe financieringsvorm is ‘betalen voor impact’. Maar hoe kun je dit in de praktijk
brengen? Welke juridische mogelijkheden zijn er? Deze handreiking geeft antwoord en inzicht, en vooral een handvat om de volgende stap mee te kunnen zetten.

Aan de slag
Cookies op de website van de Grote Beweging.
De grote beweging gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.