Algemeen

Op deze pagina vind je het laatste nieuws en artikelen over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van financiële innovatie bij gemeenten, partners en bedrijven.

Lancering nieuwe leergang over resultaatfinanciering

Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken vraagt steeds meer om een resultaatgerichte aanpak. Dit staat haaks op de momenteel gebruikelijke aanpak van controle op doelmatigheid van uitgaven of alleen een evaluatie achteraf. Hiertoe hebben Social Finance NL en het Impact Centre Erasmus (ICE) van de Erasmus Universiteit in Rotterdam een leergang ontwikkeld: de ‘Outcomes Academy’.

Outcome meten van inclusief beleid, hoe doe je dat?

In veel gemeenten die aan de slag gaan met inclusief beleid speelt de vraag: hoe weten we nu of het werkt? Hoe meten we of de inzet tot het gewenste resultaat leidt? Movisie ontwikkelde de afgelopen jaren het Kwaliteitskompas, een instrument om met outcomemeting aan de slag te gaan. In dit artikel licht expert Ceronne Kastelein de stap ontwikkelen en uitvoeren van beleid toe.

Resultaatfinanciering binnen WMO

Sinds de invoering van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) in 2015 hebben gemeenten in Nederland de vrijheid gekregen om zelf invulling te geven aan de zorgtaken in hun gemeenten. Het gaat hierbij om jeugdzorg, begeleiding en huishoudelijke zorg.

Cookies op de website van de Grote Beweging.
De grote beweging gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.