Over De Grote Beweging

Steeds meer gemeenten zien dat bewoners met een ondersteuningsbehoefte nog beter geholpen kunnen worden. Maar hoe kun je dit het beste organiseren? Daar worstelen overheid, impactondernemingen en gemeenten nog mee. 

Bovendien blijkt de praktijk en uit onderzoek dat er veel knelpunten in het systeem bestaan. Er is een systeemverandering nodig. En daar wil De Grote Beweging aan bijdragen. 

Een systeemverandering

Het huidige systeem werkt een inclusieve samenleving tegen. Er is verandering nodig. Wij noemen dit De Grote Beweging:

  • Van hokjesdenken (vanuit bijvoorbeeld wonen, werken, zorg) naar ‘de mens centraal’.
  • Van een focus op output naar een focus op outcome.
  • Van reactief naar preventief werken.
  • Van subsidiëren naar investeren.

Samen met gemeenten, verschillende organisaties en impactondernemingen onderzoekt De Grote Beweging hoe nieuwe financieringsinstrumenten kunnen helpen de samenleving inclusiever te maken.

"Een interessante financieringsvorm is resultaatfinanciering. De kern is dat hierbij achteraf wordt betaald voor behaalde resultaten. Resultaatfinanciering kan gemeenten een kostenbesparing opleveren, verlicht voor aanbieders de administratieve lasten en stimuleert het ondernemerschap. Hiervoor is het belangrijk dat met de betrokken partijen afspraken worden gemaakt over welke resultaten centraal staan, hoe deze gemeten worden en welke financiële waarde ze vertegenwoordigen."

Onze doelen

1.
Financiering tegen win-win-voorwaarden toegankelijk maken voor sociaal ondernemers.
2.
Nieuwe vormen van financieren mogelijk maken bij gemeenten, zoals resultaatfinanciering.
3.
Een goed ondersteuningsprogramma bieden voor organisaties en gemeenten, waardoor zij met de nieuwe vormen van financiering kunnen starten.

Over degrotebeweging.nl

Deze website is voortdurend in ontwikkeling. Doel van dit platform is:

  • Informeren: laten zien wat resultaatfinanciering is, welke thema’s actueel zijn en hoe gemeenten en organisaties samen aan de slag kunnen.
  • Inspireren: laten zien dat resultaatfinanciering kan én loont, met inspirerende voorbeelden.
  • Activeren: ondersteuning bieden aan gemeenten die aan de slag willen en een beetje hulp kunnen gebruiken.

Partners

De Grote Beweging is een initiatief van Jongeren INC, een programma van FNO. Jongeren INC heeft de missie dat jongeren met een chronische aandoening of beperking naar wens en vermogen kunnen meedoen in een inclusieve samenleving. Het programma streeft naar gelijke kansen voor jongeren met een chronische aandoening. Zodat de talenten van deze vele duizenden jongeren ook benut worden.

Voor De Grote Beweging doen de volgende partners mee:
Gemeente Leeuwarden, Gemeente Tilburg, Gemeente Groningen, Gemeente Den Haag, Gemeente Lelystad, Gemeente Zwolle, Gemeente Rotterdam, Gemeente Smallingerland, JongPIT.

Cookies op de website van de Grote Beweging.
De grote beweging gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.