Privacy statement

Privacy statement degrotebeweging.nl (juli 2022)

Inleiding

Om invulling te geven aan onze activiteiten vragen wij soms om persoonlijke gegevens. We gaan hiermee uiterst zorgvuldig om en zorgen dat ze veilig zijn. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze nodig hebben leest u hieronder.

Verwerking persoonsgegevens

Als u zich registreert voor een evenement op Degrotebeweging.nl of als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief verzamelen wij contactgegevens (naam en e-mailadres). Dit doen we alleen als u een vraag stelt via het contactformulier. U kunt ook mailen, zie de contactpagina.

In aanvulling op het verzamelen van gegevens verzamelen wij anoniem de volgende gegevens: gegevens over de door u gebruikte apparatuur, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken, en gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Deze gegevens worden (wanneer van toepassing) verwerkt voor:

  • het registeren van deelname aan activiteiten van Degrotebeweging.nl;
  • het verzenden van de e-mail nieuwsbrief;
  • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
  • het verbeteren van de werking van de website;
  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

De grondslagen voor deze verwerkingen zijn conform Artikel 6  van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

A. toestemming van de betrokkene

B. de uitvoering van een overeenkomst

F. het gerechtvaardigd belang van initiatiefnemers en partners van Degrotebeweging.nl

Uw rechten

U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door de Degrotebeweging.nl  worden verwerkt en u kunt deze gegevens desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw gegevens door Degrotebeweging.nl. U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. (Daarvoor geven wij altijd een reden.) Als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige communicatie te kunnen uitsluiten.

E-mail

Als u zich heeft aangemeld voor een digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Onze websites zijn voorzien van een SSL certificaat: gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden.

Verwerkers

Initiatiefnemers en partners van Degrotebeweging.nl kunnen bij de uitvoering van hun dienstverlening andere partijen inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit als verwerker voor ons. Met alle verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin privacy en IT -veiligheid worden geborgd. Soms is het zo dat op onze registratieformulieren ook informatie wordt gevraagd uit naam van één van de initiatiefnemers. Die organisatie gebruikt uw gegevens dan voor eigen doelen. Dit zullen we aangeven op de registratiepagina’s.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Cookies

Wij plaatsen de volgende cookies:

  • Functionele cookies
  • Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert.
  • Analytische cookies

Op onze websites maken wij gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop u onze websites bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten Wij gebruiken deze data alleen samengesteld en kunnen deze niet herleiden tot een computer of persoon.

Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:

         Cookies en Internet Explorer

         Cookies en Firefox

         Cookies en Google Chrome

         Cookies en Safari

         Cookies en Opera

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van Degrotebeweging.nl, dan kunt u deze richten aan het mailadres op de contactpagina.

Klachten

Wij helpen u graag als u een klacht heeft over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. 

Cookies op de website van de Grote Beweging.
De grote beweging gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.